ویدیوهایی از ایجاد راهبندان و فراری دادن نیروهای سپاه توسط مردم

رسانک/ امروز جمعه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱، آزادیخواهان بلوچ در شهرستان راسک، محور ترانزیتی سرباز به چابهار را مسدود کرده و نیروهای سپاه که برای سرکوب معترضان آمده بودند، فراری داده شدند.

نیروهای سپاه با ورود به منطقه قصد متفرق کردن آزادیخواهان را داشتند که آزادیخواهان با سنگ آنها را مجبور به فرار کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*