نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

رسانک/ ویدئوی دیگری از اعتراضات امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ مردم زاهدان با شعارهای اعتراضی :« قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان»

ملت بلوچ مصمم است تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی از انقلاب حمايت خواهد کرد و نخواهد گذاشت، خون شهدای بلوچستان پایمال شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*