مردم در زاهدان خواستار آزادی مولوی کوهی هستند

رسانک / مردم شجاع شهر دُزاپ از مولوی فضل الرحمن کوهی حمایت کرده و خواستار آزادی وی هستند.

مردم همچنان در خیابان‌ها هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*