تشکر و قدردانی «فائزه براهویی» از تمام کسانی که وی را حمایت کردند

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ٢۵ آبان ماه ۱۴۰۱ ، «فائزه براهویی» دختر بلوچ اهل زاهدان که توسط نیروهای نظامی بازداشت شده بود، پس از ۴۴ روز بازداشت با قید کفالت آزاد شد.

وی با انتشار یک ویدئو از همه کسانی که خبر بازداشت وی را پوشش داده و پیگیری کرده، تشکر و قدردانی کرد.

گفتنی است که آزادی وی با تودیع قرار کفالت، به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

روز سه شنبه ۱۰ آبان ماه، جلسه رسیدگی به اتهامات خانم براهویی در شعبه دو دادگاه انقلاب زاهدان برگزار و او از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “برهم زدن امنیت ملی” و “شعار علیه رهبری” به سه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند در تاریخ ۱۱ مهرماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی تحت عنوان «لیدر اغتشاشات» در زاهدان بازداشت شده بود.

فائزه براهویی، متولد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸، فرزند نادر و ساکن زاهدان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*