اعتصاب کسبه و بازاریان در ايرانشهر

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ٢۵ آبان ماه ۱۴۰۱، بازاریان و کسبه در اعتراض به جمهوری اسلامی در شهر پهره (ايرانشهر) مغازه‌های خود را بستند.

این تعطیلی مشاغل و مغازه‌ها در راستای اعتصابات سراسری مردم در ایران و اعتراض به کشتار معترضان صورت گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*