اعتصاب و اعتراض مردم در ایرانشهر

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، کسبه و بازاریان شهر پهره (ایرانشهر) ضمن اعتصاب دست به اعتراض و سر داادن شعار علیه جمهوری اسلامی کردند.

این اعتراضات در محدوده دکه بازار صورت گرفته و گزارش های تایید نشده ای هم از بازداشت شماری از شهروندان وجود دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*