درگیری نیروهای سرکوبگر خامنه ای با آزادیخواهان بلوچ در کنارک

رسانک/ هم اکنون نیروهای سرکوبگر خامنه ای به آزادیخواهان بلوچ در شهر بندری کنارک که تجمع مسالمت آمیز انجام داده یورش برده و قصد بازداشت آنها را داشتند که منجر به درگیری شده است.

مردم کنارک جهت حمایت از آزادیخواهان به خیابان ها بیایند و نیروهای سرکوبگر را به عقب برانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*