مادر

مادر خدانور لجه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی از وی با نام «سنوبر» یا «صنوبر» یاد می‌شود، در رثای فرزندش گفته که درد از دست دادن او «خیلی سخت» است و تا زنده است از این «درد»، «می‌سوزد».

تصویری که از این مادر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از معدود تصاویر زنان در استان بلوچستان و سیستان است که به رسانه‌ها راه یافته.

نحوه بستن خدانور لجه‌ای به یک میله پرچم و دریغ‌کردن آب، از وی در حالی که زخمی بود، به شدت فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده و او را به یک «نماد» اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تبدیل کرده است.

پس از انتشار این عکس خدانور در جریان اعتراضات جمعه سیاه بلوچستان، اجراهای متعددی در نقاط مختلف دنیا به یاد او برگزار شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*