مسدود کردن مسیر ترانزیتی سرباز_چابهار توسط معترضان در راسک

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱ ، مردم معترض در شهر راسک، محور ترانزیتی سرباز به چابهار را مسدود کردند.

گزارش ها حاکی است، اعتراضات در راسک همچنان ادامه دارد و آزادیخواهان در خیابان ها حضور دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*