رژه نیروهای نظامی در ايرانشهر

رسانک/ امروز جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی در شهر پهره (ايرانشهر) جهت ایجاد رعب و وحشت در حال رژه خیابانی هستند.

علیرغم این تلاش‌های پوشالی، مردم در این شهر در حال اعتراض به جمهوری اسلامی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*