راسک در تسخير معترضان

رسانک/ مردم شجاع شهرستان راسک در اعتراض به جمهوری اسلامی همچنان در خیابان‌ها حضور دارند.

آنها با شعار «تجاوز جنایت مرگ به این ولایت» خیابانهای راسک را به تسخیر خود درآوردند.

گزارش ها حاکیست که نیروهای سرکوبگر خامنه ای به سمت مردم تیراندازی کرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*