انزجار مردم بلوچستان از افراد خودفروخته بسیجی

رسانک/ امروز جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱. مردم معترض در شهر زاهدان بار دیگر بر علیه جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به رژیم از جمله بسیجی‌ها شعار سر دادند.

معترضان یکصدا در شعاری به زبان بلوچی گفتند: “بسیجی بی غیرت، ده هزار اِنت تئی کیمَت” (بسیجی بی غیرت، ارزش تو ده هزاره)

در سال‌های اخیر سپاه پاسداران در طرحی فاشیستی برخی از خودفروخته ها بر علیه مردم بسیج کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*