٢٠ آبان، چهبار خواهد خروشید

رسانک/ فردا جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱، جوانان در شهر بندری چهبار (چابهار) اعلام آمادگی کرده‌اند که بار دیگر بر علیه جمهوری اسلامی بپاخاسته و شجاعتی که در تاریخ ۵ مهر ماه ، نشان دادند را به نمایش خواهند گذاشت.

وعده همه ما علاوه بر شهرهای بلوچستان، در سایر نقاط ایران، فردا جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱ در خیابان ها و بر علیه جمهوری اسلامی.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*