ما مردم، در اعتراضات مراقب نیروهای لباس شخصی باشیم

رسانک/ طی روزهای اخیر عکس ها و ویدئوهای بسیاری از مناطق مختلف بلوچستان منتشر شده مسئولان در حال مقاوم سازی مراکز دولتی و حکومتی هستند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، نیروهای لباس شخصی قصد دارند اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را به بیراهه کشانده و اقدام به تخریب اموال مردم کنند.

همگی باید مراقب این افراد بوده و آنان را شناسایی کنیم.

تصاویر مربوط به شهر سراوان می‌باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*