روایت دردناک چند خانواده شهید

رسانک/ جنایتی که نیروهای نظامی و امنیتی در روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، در شهر دُزاپ (زاهدان) انجام دادند، در تاريخ بلوچستان به عنوان روزی سیاه برای حکومت ننگین جمهوری اسلامی به ثبت رسید.

این روایات حزن انگیز و دردناک فقط گوشه ای از جنایت هولناک هستند. چه کسی پاسخگوی کودکان این شهدا، همسران و خانواده هایشان خواهد بود؟! می‌دانید چند کودک یتیم و چند زن بیوه شدند؟!

مگر می‌شود خون این شهدا پایمال شود؟ مسببان این جنایت منتظر روز حساب باشند؟
مبارزان و آزادیخواهان آنها را زیاد به انتظار نخواهند گذاشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*