صداى غم آلود و دردمند مادر شهيد خدا نور لجعى، از شهداى جمعه سیاه بلوچستان

رسانک/ نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی فقط یک خدانور را نکُشتند، آنها یک خانواده را نابود کردند.

مادرش سالخورده اش با صدای حزن آلودی می‌گوید: “همین یه دونه پسرم بود، خواهراشو عروس کرد و با عزت خونه بخت فرستادشون، حالا من را توی این خونه تنها گذاشت.”

این صدا وجدان های بیدار را نخواهد گذاشت که در خانه بمانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*