دیرزمانی ست که جمهوری اسلامی به پایان سلام کرده

رسانک / امروز چهارشنبه ١٨ آبان ماه ۱۴۰۱، ایران برای بلوچستان بپاخاسته و چهلم شهیدان بلوچ را در جای جای آن می‌بینیم. 

«۱۸ آبان، انتقام زاهدان»

«‌برای خدانور، برای زاهدان»

«چهل شب عزا، چهل روز خشم، خدانور فردا خونت را پس می‌گیریم!»

تصاویر دیوارنویسی هایی از قیطریه، قلهک و نیاوران تهران برای شهدای بلوچستان را نشان می دهند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*