خدانور جاویدان است

رسانک/ مردم سالهاست که به جمهوری اسلامی “نه” گفته‌اند و این انقلاب تا سرنگونی ادامه خواهد داشت.

خدانور لجه ای (لجعی) یکی از شهدای انقلاب جاری در بلوچستان است و اجازه نخواهیم داد، خونش پایمال شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*