دختران بلوچ، همگام با انقلاب

رسانک/ دختران چابهاری پیشتاز از مردان این شهر در صف مقدم اعتراضات حضور دارند.

دختران چابهاری ثابت کردند که از مردان این منطقه بیشتر برای آزادی و خون های ریخته شده شهدای بلوچ به فکر هستند و برای رسیدن به آزادی ملت بلوچ با روش های مختلف در میدان مبارزه حضور دارند.

غرش چهبار را در این هفته نشان خواهیم داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*