می‌کشند و زبانشان هم دراز است/ قطع سخنان معین الدین سعیدی در مجلس

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ١۵ آبان ماه ۱۴۰۱، ریاست مجلس ایران و اعضای تندرو آن صدای معین الدین سعیدی، عضو مجلس را قطع کردند.

بدنبال قتل عام مردم در شهرهای زاهدان و خاش، مردم بلوچستان انتقادات جدی علیه اعضای مجلس خصوصاً کسانی که از استان بلوچستان و سیستان در آنجا حضور دارند، داشتند.

در نطق امروز معین الدین سعیدی که در حال بیان برخی حقایق از جنایات جمهوری اسلامی علیه ملت بلوچ بود، صدایش را قطع کردند که این اقدام به مثابه قطع صدای ملت بلوچ و توهین بزرگی به بلوچستان می‌باشد.

از طرف دیگر، مردم در بلوچستان خواستار استعفای اعضای بلوچستانی و سیستانی مجلس ایران هستند زیرا همگان به این باور رسیده‌اند که نطق ها و سخنرانی های توخالی درمانی برای دردها نخواهند بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*