اعتصاب گسترده کسبه و مغازه داران شهر خاش

به گزارش رسانک، ۱۴ آبان ۱۴۰۱ یک روز پس از جمعه خونین خاش، کسبه و مغازه داران این شهر در اعتراض به کشتار وحشیانه قیام کنندگان بلوچ توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، دست به اعتصاب سراسری زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*