کمبود خون در شهر خاش

رسانک/ مردم اطراف شهر خاش برای کمک و خون دهی به مجروحین به این شهر بروند.

شمار مجروحان بالا است و این شهر اکنون به شدت نیاز به خون دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*