پس از کشتار مردم در شهر خاش؛ مردم به مقابل پایگاه سپاه رفتند

رسانک/ امروز جمعه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی در شهر واش مردم را به گلوله بستند.

بدنبال این جنایت معترضان به سمت پایگاه سپاه رفته و در حال اعتراض هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*