نیروهای لباس شخصی در حال ایجاد اختلال در ترافیک شهر دُزاپ

رسانک/ نیروهای لباس شخصی مسلح در شهر دُزاپ (زاهدان) قصد دارند با ایجاد راهبندان، ترافیک ایجاد کرده و مردم آزاری کنند.

گمان می‌رود سناریوهایی در شهر دُزاپ توسط نیروهای امنیتی و نظامی در حال انجام باشد که هشیاری مردم می‌تواند نقشه های آنان را نابود کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*