مسدود کردن مسیر جکیگور به کسرکند

رسانک/ امروز جمعه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱ و لحظاتی پیش معترضان در جکیگور اقدام به مسدود کردن مسیر این دهستان با کسرکند کردند.

مسیر سرباز به چهبار هم امروز در مناطقی مسدود شده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*