راسک قهرمانانه بپاخواسته است

رسانک/ امروز جمعه ۱۳ آبان، آزادی خواهان در شهرستان راسک در اعتراض به کشتار جمعه خونین دزاپ (زاهدان) تجمع کردند.

نیروهای امنیتی و نظامی اعتراض مسالمت آمیز مردم رو به خشونت کشیده و سمت معتراض شلیک کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*