دست به آتشفشان خاموش تفتان زدید، از خروشش بترسید!

رسانک/ امروز جمعه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران دست به اشتبه بزرگی زدند. آنها به سمت مردمی تیراندازی کردند و به خاک خونشان کشاندند که به مدنی ترین شکل ممکن در حال اعتراض بودند.

جوانان خاش امروز با چشمان خود دیدند که دشمن اصلی و بزرگ کیست؟ دشمن به این نگاه نکرد که فلانی از کدام طایفه است، جوانانی از همه طوایف را به رگبار بست.

اکنون زمان اتحاد رسیده تا از سد دشمن بزرگ خود که همانا جمهوری اسلامی است، بگذریم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*