افزایش شمار مجروحان در خاش/ خشم جوانان خاش گریبانگیر جمهوری اسلامی خواهد شد

رسانک/ نیروهای نظامی همچنان در حال تیراندازی به سمت مردم معترض در شهر واش (خاش) هستند.

گفته می شود بیشتر افرادی که مورد هدف قرار گرفتند از ناحیه سر و گردن زخمی شده اند.

جمهوری اسلامی بداند این خشم و غضب جوانان بلوچستان علی الخصوص خاش تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*