خدانور جاویدان است

رسانک/ هنرمندان ناشناس اثری محیطی خلق کرده اند که تصویر آن در فضای مجازی مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است.

آنها این اثر را به یاد “خدانور لجعی” شهروند بلوچ ساخته اند که در تابستان سال جاری در محوطه اداره آگاهی شهر دُزاپ (زاهدان) جهت شکنجه به میله پرچم جمهوری اسلامی، به مدت چندین ساعت بسته شده بود.

خدانور در ۸ مهر ماه ١۴٠١، جمعه سیاه بلوچستان و در جریان اعتراضات با اصابت گلوله نیروهای امنیتی از ناحیه کلیه و پا مجروح شد و یک روز بعد در بیمارستان تامین اجتماعی به دلیل شدت جراحات و ممانعت نیروهای امنیتی از رسیدگی پزشکی، جانش را از دست داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*