چهلمین روز جان شهادت حدیث نجفی را به روز اعتراض وسیع علیه رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کنیم

به دنبال مرگ هولناک مهسا امینی به دست نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد کاسه صبر مردم چنان لبریز شد که در زمان کوتاهی شهرهای کشور به مرکز اعتراضات بسیار وسیع علیه ظلم و بیدادگری رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شدند. از همان آغاز، شدت عمل و وحشیگری جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات کف خیابان هر روز قربانیان تازه‌ایی را به لیست جانباختگان راه رهایی و دمکراسی در ایران اضافه می‌کرد.

حدیث نجفی، دختر 23 ساله‌ایی از کرج، که رهائی از ستم و جور حکومت اسلامی و برای آزادی و برابری به این اعترضات پیوسته بود، در هشتمین روز اعتراضات مردم علیه استبداد دینی، یعنی در روز 30 شهریور 1401 و حدود ساعت 20 هدف 6 گلولهء نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان باخت. رفتار ارگان‌های امنیتی رژیم بعد از مرگ حدیث نجفی بسیار نفرت‌انگیز بود. مادر حدیث خود می‌گوید: “پیکر حدیث را تحویل ندادند تا تعهد گرفتند که موضوع رسانه‌ای نشود و به گویند به مرگ طبیعی بود. حتی سر خاک هم نیروهای امنیتی اجازه ندادند با صدای بلند داد بزنیم و گریه کنیم تا حداقل سبک شویم”.

اینک چهلمین روز شهادت حدیث نجفی فرا رسیده است. ما نیز به حکم وظیفه میهنی خود، ضمن ابراز تسلیت به خانواده حدیث نجفی، با تمام توانمان چهلمین روز شهادت حدیث نجفی را به روز اعتراض گسترده علیه رژیم جهل و جنایت حاکم تبدیل می‌کنیم و از تمام مردم برای پیوستن به این اعتراضات خیابانی دعوت به عمل می آوریم.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
شورای دمکراسی خواهان ایران
کنگره ملیتهای ایران فدرال
۱۰ آبان ۱۴۰۱ – 2022/11/01

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*