همه ما، بلوچ و پایبند به عزت بلوچستان باشیم

روز جمعه ۹ اردیبهشت ماه ١۴٠١، بار دیگر شاهد انتقام جویی بین شهروندان بلوچ بودیم و عجیب تر اینکه زن و بچه ها که همواره از جایگاه والایی برخودار بوده اند نیز مورد هدف قرار گرفتند. 

 یک: 

نبود محفل و یا شورای صلح بین طوایف به شدت به طوایف بلوچ ضربه می‌زند، لازم است هرچه زودتر سران طوایف که  از حمایت و پایگاه اجتماعی برخوردارند، شورای حل اختلاف طوایف، بدون اجازه به غیربلوچ ها را برقرار کنند چرا که همه می‌دانیم بسیاری از اختلافات به دلایل  بدهکاری هایی است که در محاکم رسمی قابل طرح نیستند که شامل معاملات‌ سیاه و اثر مستقیم‌ بیکاری و نبود شغل است. 

 دوم:

در موارد متعددی شاهد بودیم به محض بروز اختلاف، شایعات و یا صدای افراد مطلع بدون اجازه در گروه‌ها منتشر می شود که چه بسا آتش اختلاف را شعله‌ورتر می‌‌‌کند، لذا بدون بررسی و اجازه صدای اشخاص منتشر نشود. 

 سوم:

کشتن زنان و کودکان به شدت مذموم است. قبل از هرکاری نسبت به عدم ورود زنان به نزاع ها، همگی متحد شوند. 

✍️محسن بلوچ 

کنشگر اجتماعی بلوچ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*