خودکشی یک کودک بلوچ در منطقه چاه جمال شهرستان پهره 

به گزارش رسانک، روز جمعه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یک کودک بلوچ در منطقه “چاه جمال” شهرستان پهره با خوردن قرص، خودکشی کرد.

هویت این کودک بلوچ “عبدالرحمن شهکرمزهی” ۱۷ ساله اهل چاه جمال عنوان شده است.

عبدالرحمن دانش آموز دبیرستان دکتر حسابی شهرستان پهره بوده که با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده است.

گفته می شود که عبدالرحمن پس از مشاجره با خانواده از منزل خارج شده و با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده است. 

وی پس از خوردن قرص ها با تماس تلفنی به دوستان خود این موضوع را به آنها خبر داده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*