چرا حقوق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت برای ملت بلوچ مهم است؟!

#بازنشر

رسانک/ اقلیم بلوچستان سرزمینی است که از نظر منابع طبیعی و زیرزمینی یکی از ثروتمندترین سرزمین های خاورمیانه است ولی بدلیل عدم در رأس بودن ملت بلوچ در امور سیاسی و اقتصادی آن؛ تنها فقر و محرومیت بر مردم سایه گسترانده است. 

بسیاری از شهروندان بلوچ در نبود شغل مناسب و پایدار ناچاراً به کار سوختبری مشغول هستند که گاهاً خطراتی همچون تصادف و واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی و خطراتی مشابه، در کمین آنهاست. 

حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خود و سرزمین ؛ حقوقی هستند که همه انسانها میتوانند داشته باشند اما این حق بواسطه سلطه غیربومیان در بلوچستان از ملت بلوچ سلب شده است.

بیداری و آگاه بودن نسبت به حقوق اساسی و انسانی و مبارزه مسالمت‌آمیز و مدنی برای احقاق حقوق، گامی ست طولانی که ملت بلوچ برداشته و با اتحاد و همبستگی می‌تواند، بدان برسد.

(ویدئو قسمتی از سخنان مولوی سید عبدالصمد ساداتی، امام جمعه شهرستان شستون میباشد.) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*