جنوب بلوچستان در تاریکی مطلق

به گزارش رسانک، شامگاه امروز شنبه ۳ اردیبهشت ماه ١۴٠١، برق بسیاری از شهرستان های منطقه جنوبی بلوچستان قطع شد. 

گفته می شود شهرستان های دشتیاری، چهبار کُنرَک، گِه و بسیاری از دیگر مناطق بدنبال قطع برق، در تاریکی مطلق فرو رفته اند. 

در شهر چهبار فقط اسکله باربری بهشتی به دلیل داشتن ژنراتور پشتیبان، برق دارد.

ویدئوی کوتاهی که از مرکز کنترل دیسپاچینگ شرق جغرافیای ایران منتشر شده نشان می دهد که مسئولان در حال بررسی مشکل هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*