یک پاسدار دیگر دبیر شورای اجرایی سواحل بلوچستان (مکُران) شد

در راستای واگذاری کامل بلوچستان به سپاه پاسداران بعد از استاندار پاسدار و فرماندار پاسدار در چابهار، امروز پاسدار سردار حسین دهقان دبیر شورای اجرایی سواحل بلوچستان (سواحل بلوچ نشین مکُران) شد.

هدف؛ آمایش سرزمینی و تغییر بافت جمعیتی و کوچ میلیونها نفر از بقیه نقاط ایران به سواحل مکران است که در راستای طرح استراتژیک تقسیم استان و نابودی بلوچستان و تغییر بافت جمعیتی است.

عبدالستار دوشوکی

مدیر مرکز مطالعات بلوچستان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*