کشف جسد دو شهروند در کنار پاسگاه همت آباد دُزاپ (زاهدان) 

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، جسد دو شهروند در کنار پاسگاه همت آباد شهر دُزاپ توسط مردم محلی کشف شد.

از هویت اجساد این دو شهروند تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

گفته می شود یکی از ساکنین این منطقه پس از دیدن قسمتی از بدن انسان که بصورت نیمه، دفن بوده، این اجساد را کشف کرده است. 

بدنبال مشاهده اجساد توسط این شهروند اهالی منطقه به پاسگاه همت آباد که در چند متری این محل است، اطلاع داده اند.

بر اساس گزارش‌های مردم محل، این اجساد حداقل یک هفته قبل در این مکان دفن شده اند. 

گفتنی است که محل کشف اجساد در چند متری برجک های نگهبانی پاسگاه همت آباد و در اشراف کامل دید قرار دارد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*