زندان های بلوچستان با پانزده مرگ ثبت شده در رده دوم بدترین زندان های ایران

به گزارش رسانک، زندان های استان بلوچستان و سیستان و در راس آنها زندان مرکزی دُزاپ پس از زندان های آذربایجان غربی و استان تهران به عنوان بدترین زندان های ایران با ثبت ۱۵ مرگ قرار دارد.

براساس آمار منتشر شده عفو بین الملل، زندان های استان آذربایجان غربی با ثبت ۲۸ مرگ و زندان های استان تهران با ۱۶ و استان بلوچستان و سیستان با ۱۵ مرگ ثبت شده در رتبه بدترین زندان های ایران قرار دارند.

عفو بین الملل در گزارش خود به مرگ ۹۶ زندانی شامل ۳۰ زندان در ۱۸ استان کشور اشاره کرده که زندان مرکزی دُزاپ شامل آن است.

طبق این گزارش، این زندان ها در ۱۸ استان کشور زیرنظر قوه قضاییه فعالیت می کنند و اداره می شوند.

این یافته ها با اظهارنگرانی های سابقه دار مدافعان حقوق بشر و زندانیان سابق به عفو بین الملل در مورد شرایط وخیم دو زندان ارومیه و دزاپ که عمدتا محل نگهداری افراد متعلق به اقلیت های کورد و بلوچ هستند، مطابقت دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*