وضعیت توزیع پزشک در ایران/ پزشک در تهران، دو برابر میانگین آمریکا و بیش از ده برابر بلوچستان 

رسانک/ عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران با توجه به چالش های توزیع پزشک در ایران گفت: اختلاف بین غیر برخوردارترین استان کشور که بلوچستان و سیستان است، با برخوردارترین استان کشور یعنی استان تهران، از نظر میزان پزشک بالای ۱۰ برابر اختلاف است.

دکتر علی دباغ افزود: این آمارها به معنای تبعیض مطلق در سیستم ارجاع نظام سلامت کشور محسوب می شود. در کشوری مانند آمریکا در ایالت‌های مختلف به طور میانگین به ازای هر ۱۰ هزار نفر، بین ۳۲ تا ۳۳ پزشک دارد و اختلاف میان ایالات مختلف این کشور، از نظر تعداد پزشک بسیار کم است.

دباغ درباره وضعیت توزیع پزشک در ایران نیز گفت: بر اساس آمار رسمی سازمان نظام پزشکی، در کشور ما در استان بلوچستان که یکی از محروم‌ترین استان‌هاست، تعداد پزشک اعم از پزشک عمومی، متخصص و فوق‌تخصص به طور میانگین حدود شش به ازای هر ده هزار نفر است. این در حالی است که در استان تهران به طور میانگین حدود ۷۰ پزشک اعم از پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص به ازای هر ده هزار نفر وجود دارد؛ یعنی بیش از دو برابر میانگین آمریکا در استان تهران پزشک داریم و اختلاف بین غیربرخوردارترین استان ما که بلوچستان است.

لازم به ذکر است که بلوچستان به نسبت جمعیت و وسعت خود از لحاظ پزشکی و پزشکان متخصص از کم برخوردارترین استانهای جغرافیای ایران می باشد و همین امر باعث شده شهروندان ناچاراً جهت معالجه و تشخیص بیماریهایشان به شهرهای دیگر خارج از استان سفر کنند علاوه بر درد بیماری هزینه‌های گزاف دیگری را نیز بایستی بپردازند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*