چرا یک سپاهی بنام سپاهی فرماندار چابهار شد؟ 

علیرغم وعده های دروغین ابراهیم رئیسی و حمایت روحانیون و برخی از تحصیلکرده های بلوچ, استاندار پاسدار بلوچستان یک پاسدار دیگر بنام “جواد سپاهی” را بعنوان سرپرست فرمانداری چابهار منصوب کرد.

“پاسدار فرماندار” جدید چابهار در سمت های مختلف سپاه پاسداران خدمت می کرده, از جمله معاون هماهنگ کننده لشکرهای سپاه و جانشین دانشگاه نیروهای مسلح.

برای تغییر بافت جمعیتی سواحل مکران تحت عنوان طرح توسعه سواحل مکران و تقسیم بلوچستان, مهره چینی ها توسط سپاه پاسداران صورت می گیرد تا کنترل کامل بلوچستان و بخصوص سواحل مکران در اختیار آنها باشد.

چرا علیرغم وجود بلوچ های تحصیلکرده و کاردان و حتی همیار و همسو با رژیم, فرماندار چابهار باید یک غیربلوچ پاسدار باشد؟

این رژیم حقیقتا دشمن بلوچ است. زیرا سهم بلوچ از این نظام منحوس و فاسد جز اعدام, زندان, فقر, تحقیر, تبعیض و ظلم و ستم روزانه چیز دیگری نیست.

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*