مسدود شدن حساب شهرداری رودان 

به گزارش رسانک، روز گذشته ۲۴ فروردين ماه ۱۴۰۱، مصیب داوری، عضو شورای شهر رودان؛ در غربی ترین نقطه اقلیم بلوچستان گفت: در ادوار گذشته، شهرداری رودان اقدام به ساخت مجتمع های تجاری یا ایجاد خیابان های جدید در مرکز شهر کرده است که مشخص نیست با موافقت مالکین همراه بوده یا خیر! 

وی افزود: ظاهرا در یکی از این پروژه ها، شخصی ادعای مالکیت زمین کرده است، شکایت فرد مذکور بدون توجه تیم حقوقی شهرداری رودان همراه شده و اکنون حکم پرداخت ۸۵ میلیارد ریال خسارت به فرد شاکی نیز صادر شده و حساب شهرداری رودان مسدود شده است. 

داوری اضافه کرد: اکنون سه روز از مسدودی حساب شهرداری رودان می گذرد و در صورت عدم پرداخت این بدهی، اموال شهرداری نیز ضبط می شود. مگر شهرداری رودان چه میزان درآمد یا دارائی دارد که بخواهد این مقدار بدهی پرداخت کند. 

گفتنی است که به جز این پرونده یک شکایت دیگر به میزان ۳۰ میلیارد ریال نیز در جریان است که مشخص نیست چه آینده ای را می توان متصور بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*