تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ در منطقه شیرآباد شهر دُزاپ

به گزارش رسانک، صبح امروز پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، نیروهای شهرداری با همکاری نیروهای امنیتی و نظامی با یورش به منطقه شیرآباد شهر دُزاپ، چندین منزل مسکونی شهروندان بلوچ را تخریب کردند.

گفته می شود این نیروها ساعت ۰۷:۴۰ دقیقه صبح، بدون هشدار قبلی به این منطقه یورش برده اند.

این در حالی است که مالکان این منازل از روش های قانونی زمین ها را خریداری و سال‌هاست در آنجا زندگی می کرده اند. 

در سال های اخیر، تخریب منازل مسکونی شهروندان بلوچ در مناطق مختلف بلوچستان،توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران همواره اتفاق افتاده و در دولت ابراهیم رئیسی شدت بیشتری گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*