به بهانه سیاه نمایی؛ اخراج عکاسی که “اشک های نازنین” را منتشر کرد 

به گزارش رسانک، در حالیکه یک سال از پخش ویدئویی درباره مشکلات نبود آب آشامیدنی در منطقه شمال بلوچستان می گذرد، هنوز مشکلات مردم منطقه حل نشده، اما تهیه کننده این ویدئو به اتهام “سیاه‌نمایی” از محل کارش اخراج شده است.

سعید غلامحسینی عکاس و خبرنگار در گفتگو با تلویزیون ایران گفت: پس از تهیه گزارش تصویری از معضلات بی‌ آبی در استان بلوچستان و سیستان و پخش گسترده ویدئوی گریه‌های دختر‌بچه ای به نام نازنین که خواهان آب آشامیدنی سالم بود، مدتی به مرخصی اجباری رفته و پس از آن به طور کامل از رسانه محل کارش اخراج شده است.

رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو ایران، سال گذشته گفته بود: «در حال حاضر بیش از هشت میلیون نفر از جمعیت روستایی درگیر تنش آبی هستند.

بنا بر این گزارش، تنش گسترده آبی زندگی ۱۳ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و ۱۵ هزار روستای زیر ۲۰ خانوار را درگیر خود کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*