وضعیت نابسامان آسفالت محور سرباز_شستون

به گزارش رسانک، محور مواصلاتی شهرستان سرباز به شستون در میان غفلت و بی توجهی مسئولین به وضعیت اسفناکی تبدیل شده است.

آسفالت این محور که شهرستان های پهره، مئگس، سرباز و شستون را با کمترین مسیر به هم وصل می‌کند به شدت آسیب دیده و در بسیاری از مناطق کامل از بین رفته است.

این بی توجهی مسئولین در حالی است که مردم این منطقه بارها از ادارات مربوطه دولتی درخواست بازسازی و رسیدگی به وضعیت نامناسب آن را داشته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*