فوران همزمان گل افشان بندر تنگ هم در خشکی و هم در دریا

به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۶ فروردين ماه ۱۴۰۱، گل افشان بندر تنگ که یکی از بلندترین گل فشان های خاورمیانه است، پس از حدود پنج سال دوباره فوران کرد. 

گفته می شود همزمان با فوران گل افشان، در محدوده بریس و در داخل دریای بلوچستان رخ داده است. 

نحوه ی تشکیل کوه های گل افشان تا حد زیادی به منشا خروج گل از درون زمین و نوع آنها بستگی دارد. البته تنها دو نوع گل فشان در کل دنیا وجود دارد. نوع اول گل فشان های سرد هستند که دارای منشا تکتونیکی می باشند. نوع دوم گل فشان های گرم هستند که در نتیجه ی فعالیت آتش فشان ها به وجود می آیند. 

در مورد علت اصلی فوران گل و لای از درون زمین به سطح آن نظرات متفاوتی وجود دارد. 

عده ای معتقدند که گاهی اوقات لایه های ضخیم رس بسیار سریع رسوب می کنند به طوری که آب درون آنها به صورت عادی خارج نمی شود بلکه به حالت سیال درآمده و نیروهای تکتونیکی که به علت وجود آب فراوان در رس ها ایجاد می شود، رس ها با فشار زیادی همراه با گاز به سمت بالا می فرستند. عده ی دیگری معتقدند که فعالیت های مرتبط با زمین لرزه علت اصلی این امر می باشد. عده ای نیز علت را در فشار مخازن نفت و گاز درون زمین می دانند.

 با وجود این نظرات متفاوت تقریبا تمام پژوهشگران و دانشمندان معتقدند که عامل اصلی تشکیل هر نوع گل افشان فشار است. حال این فشار ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*