وضعیت نابسامان نانوایی ها در آستانه ماه رمضان

به گزارش رسانک، در میان نبود مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح از سوی مسئولین و ادارات استان بلوچستان و سیستان بسیاری از شهروندان حتی برای خرید نان هم با مشکل مواجه هستند.

این در حالی است که ماه رمضان در راه است و بسیاری از نانوایی ها ساعات کاری خود را علیرغم اینکه خدمات دهی مناسب ندارند، کاهش داده اند.

ویدئو دریافتی از مرکز بلوچستان، شهر دُزاپ ازدحام مردم برای خرید نان از نانوایی را نشان می دهد که بدلیل بی کفایتی مسئولین مردم ساعت ها در صف معطل هستند.

گفتنی است که مردم ناچار هستند نان را با قیمت بالا خرید کنند، این در صورتی است که در کنار خرید نان با توجه به مشکلات اقتصادی، بایستی مایحتاج دیگر را نیز تهیه کنند. 

(ویدئو مربوط به ۱۲ فروردین ماه ١۴٠١ میباشد) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*