شهردار دُزاپ: چهل و چهار درصد جمعیت شهر دُزاپ در بافت ناکارآمد شهری زندگی میکنند.

به گزارش رسانک، شهردار شهر دُزاپ، مرکز بلوچستان ، با بیان اینکه ۲هزارو ۶۰۰ هکتار از گستره هفت هزار و ۴۰۰ هکتاری این شهر جزو بافت ناکارآمد شهری است گفت: ۴۴ درصد جمعیت این شهر در یک سوم مساحت که بافت ناکارآمد شهری بوده قرار گرفته اند.

محمدامیر براهویی اظهار داشت: دزاپ از شهرهای اصلی بلوچستان و سیستان است. این استان به دلیل ویژگی‌های مانند دسترسی به اقیانوس، دریای آزاد، ۲منطقه آزاد مصوب و یک منطقه ویژه اقتصادی آینده امیدبخشی را برای این شهر فراهم کرده است.

 وی با  بیان اینکه برای رسیدن به آینده امیدبخش در شهر دُزاپ دولت و بخش خصوصی همگی باید پای کار آمده تا توسعه همه‌جانبه محقق شود افزود: ۲۰سال خشکسالی‌های مداوم را در بلوچستان و سیستان داشته‌ایم و به همین دلیل دامپروری و کشاورزی در روستاها از بین رفته و در نتیجه مهاجرت به شهرهای بزرگ اتفاق افتاد و اکثراً به مرکز استان آمدند و در نهایت شهر دُزاپ از جمعیت ۳۰۰ هزار نفری به یکباره به جمعیت ۸۰۰ هزار نفری رسید.

شهردار دزاپ با بیان اینکه نمی‌توان با عوارض مردمی این شهر را اداره کرد ادامه داد: اگر بخواهیم حاشیه‌نشینی از بین برود، باید بلوچستان و سیستان با اعتبارات و نگاه ملی نگریسته شود زیرا عمق مشکلات با اعتبارات کمی که دولت در نظر گرفته، حل نمی‌شود و نیاز به اعتبارات کلان است. 

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای میان بنیاد مسکن، شهرداری و وزارت کشور در راستای حل معضل حاشیه‌نشینی گفت: در این طرح شهرداری، پروانه ساخت رایگان به منظور مقاوم‌سازی و سند رایگان به حاشیه نشینان می‌دهد.

شهردار دزاپ با اشاره به اینکه در تفاهم‌نامه سه‌جانبه با بنیاد مسکن، وزارت کشور و شهرداری قید شده که در قبال پروانه ساختمانی و سند رایگان به حاشیه‌نشینان، دولت هزینه این موارد را به شهرداری پرداخت کند ادامه داد: طبق برآوردهای انجام شده حدود ۵۰۰ میلیارد تومان این پرداختی بوده که دولت باید انجام دهد و از این میزان ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار شهرداری قرار گرفته که تمام این اعتبار به مناطق حاشیه‌شهر دُزاپ هدایت شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*