خبر

معین الدین سعیدی: کودکان بخش پیرسهراب قربانی «سوءمدیریت‌ها» و «بی‌عدالتی در تخصیص اعتبار به استان‌های محروم» شدند

به گزارش رسانک، معین الدین سعیدی عضو مجلس ایران با اشاره به جان‌ باختن چهار کودک در حادثه اخیر در بخش پیرسهراب شهرستان چهبار، از «سوءمدیریت‌ها» و «بی‌عدالتی‌ در اختصاص …..ادامه خبر