ولتاژ پایین برق در شهرستان شستون و خسارات وارده به لوازم برقی شهروندان

رسانک/ دکتر ملک فاضلی عضو مجلس ایران نماینده نسبت به وضعیت برق شهرستان شستون توضیحاتی داده است.

وی گفته یکی از معضلات شستون برق است که ساکنین این منطقه با آن دست و پنجه نرم می کنند. برق اين شهرستان با یک خط تک مداره از واش به پست شستون و سپس سوران تامین می شود.

برقی که در نهایت به مقصد می رسد با ولتاژ پایین و نواسانات فراوان همراه است که باعث خسارت به لوازم برقی شهروندان شده و روزانه شاید میلیاردها تومان به وسایل الکترونیکی مردم نیازمند شستون بوده ایم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*