هشدار به شهروندان حاشیه رودخانه سرباز/ گانڈوها به آب های شمالی رودخانه آمده اند.

رسانک/ طی روزهای اخیر گزارش هایی از حضور گاندوها در قسمت های شمالی رودخانه سرباز به مجموعه رسانک رسیده؛ از اینرو مردم و علی الخصوص کودکان روستاهای حاشیه رودخانه مراقب باشند.

دلیل خروج این خزندگان از محل های حفاظت شده، کم شدن سطح آب در این محل ها میباشد.

گانڈوها اصولاً حیوانات خجالتی هستند و تا زمانی که احساس خطر نکنند به انسان حمله ور نمی‌شوند ولی در این میان مراقب بودن مردم و دور شدن از محل های پرآب بهترین گزینه است.

مردم بلوچستان، بارها ثابت کرده اند که با حیات وحش و محیط زیست به مهربانی رفتار می کنند و هیچگاه به زندگی حیوانات تعرض نمی‌کنند.

(توجه: ۱ویدئو صدا ندارد. ۲ ویدئو از رودخانه روستای پیرزآباد از توابع شهرستان راسک گرفته شده است)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*