اعتراض یک شهروند اهل دزاپ (زاهدان) به عدم انجام وظیفه شهرداری

به گزارش رسانک، یک شهروند بلوچ در شهر دُزاپ، جهت اعتراض به بی توجهی مسئولین شهرداری منطقه پنج به وضعیت آشغال های انباشته شده در سطح شهر، جلوی درب این اداره را با آشغال مسدود کرد.

پس از اعلام پایان کار مهندس عبدالقادر پربار شهردار سابق توسط شورا و شهرداری دزاپ، ناهماهنگی و نبود برنامه مدون باعث شده تا کار نظافت با اختلال روبرو شود.

اعتراض مدنی این شهروند در مرکز بلوچستان مورد توجه کاربران در فضای مجازی قرار گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*